aaa
1 2
 
 
 

联系我们 Contact

手机:15511737026

电话:15533765532

电子邮箱:15533765532@163.com

地址:辽宁省阜新市彰武县政通街22号

技术文档 当前位置: 首页 > 技术文档 > 斜垫铁的别名

 

斜垫铁的别名

文章出处:http://www.btzqjx.com责任编辑:天硕人气:900发表时间:2015-11-09 09:43:49
 

斜垫铁的别名
                
                 斜垫铁的别名:斜铁,钢制斜铁,锻件斜铁,楔铁,斜垫铁,钢制斜垫铁,锻件斜垫铁,铸铁斜铁,铸铁斜垫铁,防爆斜铁,安全斜铁,防爆斜垫铁,安全斜垫铁,成对斜垫铁等。
 垫铁按种类可分:铸铁斜垫铁,钢制斜垫铁,防爆斜垫铁三种。其中铸铁斜垫铁材质为HT250,钢制斜垫铁是Q235低碳钢锻造或机械技工而成。防爆斜垫铁材质为铍青铜斜。天硕机械量仪厂部分斜铁备有现货也可按图纸定做。